Usługi

Usługi

Wykonanie i montaż oznakowania pionowego docelowego:

 • znaki drogowe typowe i tablice drogowskazowe
 • oznakowanie aktywne dróg i ulic

Montaż elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz dojazdowych.

Wykonanie i montaż tablic unijnych i pamiątkowych.

Wykonanie i montaż tablic reklamowych.

Kompleksowa obsługa tymczasowych organizacji ruchu :
Nasza firma posiada niezbędne zaplecze sprzętowe i co najważniejsze pracowników z wieloletnim doświadczeniem. Realizowane przez nas organizacje ruchu tymczasowego są zawsze ustawiane w wymaganym terminie. Dzięki nam nie muszą Państwo troszczyć się o zabezpieczenie terenu prowadzonych przez siebie prac. Nasza oferta obejmuje:

 • wykonanie i zatwierdzenie projektów na tymczasową organizację ruchu
 • prowadzenie profesjonalnej i szeroko wyposażonej w każdy rodzaj oznakowania WYPOŻYCZALNI ZNAKÓW DROGOWYCH (innowacja dostosowana do potrzeb rynku)
 • wykonanie i montaż tablic objazdowych oraz oznakowania zastępczego na czas prowadzonych robót w pasie drogowym
 • oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych wraz z utrzymaniem i patrolowaniem oznakowania,
 • obsługa imprez masowych – zabezpieczenie na czas prowadzenia i odbywania się koncertów, festynów, marszów, rozgrywek sportowych, etc.
 • współpraca przy przeprowadzaniu transportów ponadgabarytowych i ponadnormatywnych na terenie całego kraju
 • wypożyczalnia tymczasowej sygnalizacji świetlnej
 • wypożyczalnia przyczep ostrzegawczych U-26
 • kierowanie ruchem pojazdów podczas wprowadzania nowych organizacji ruchu
 • korekta grafiki i treści elementów oznakowania pionowego, tablic drogowskazowych i objazdowych

Wykonanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowe i grubowarstwowego).