Bariery z tworzyw sztucznych

Bariery z tworzyw sztucznych

W naszej bogatej ofercie wypożyczalni urządzeń BRD i oznakowania tymczasowego posiadamy barierę typu JERSEY (U-14e) oraz ogranicznik skrajni poziomej (U-21) – dostępne od ręki.

Wymiary elementów standardowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra w sprawie Znaków Drogowych i Urządzeń Bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogą służyć do regulacji potoków ruchu jak również do separacji poszczególnych uczestników ruchu od siebie (piesi, pojazdy mechaniczne, rowerzyści).

Ograniczniki skrajni wykorzystywane do zabezpieczenia pasa drogowego na czas robót prowadzonych w pasie drogowym. Dwustronnie oklejone folią I lub II generacji, dodatkowo wyposażone w podstawę gumową.

Nasze oznakowanie było wykorzystywane również na terenie modernizowanych odcinków dróg w Rumuni i Niemczech – gdzie były znakomitą alternatywą dla rodzimych drogich produktów, spełniając zarazem wymagania jakościowe tamtejszych specyfikacji technicznych – instytucje kontrolne nie wnosiły żadnych zastrzeżeń co do prawidłowości zastosowanych materiałów oraz wymiarów użytych przez nas elementów BRD.